BREEAM Certyfikacja wielokryterialna BREEAM w pigułce - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Certyfikacja BREEAM w pigułce 2018
Najpopularniejszym systemem wielokryterialnej certyfikacji budynków  jest brytyjski system BREEAM, stworzony przez organizację BRE. Organizacja ta powstała już w 1972 roku, jednak sam system certyfikacji BREEAM powstał dużo później – w 1990 r.
 
W 2017 roku mieliśmy w Polsce prawie 450 budynków certyfikowanych tym systemem, z czego większość znalazła swoje miejsce w woj. Mazowieckim. Certyfikat BREEAM jest również najczęściej stosowanym certyfikatem w przypadku galerii handlowych.

Asesor
Asesor BREEAM pośredniczy w całym procesie certyfikacji pomiędzy BRE a inwestorem. W przypadku egzaminu na BREEAM International Assesor nie ma, jak w przypadku LEED wymagań wstępnych. Aby uzyskać licencję należy wziąć udział w trzydniowym kursie, po którym następuje egzamin. Następnie w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu należy dostarczyć studium przypadku, które podlega ocenie.  Inaczej, niż w przypadku LEED, zatrudnienie asesora BREEAM jest konieczne do ubiegania się o certyfikat BREEAM.

Certyfikat BREEAM
System wielokryterialnej oceny budynków BREEAM pozwala na certyfikację obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych.  Decyzję o certyfikacji obiektu można podjąć nawet  12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania.  Budynek jest oceniany według 10 kategorii, z których każda posiada określoną ilość podkategorii i przekłada się na procentowy wynik certyfikacji.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii, występują punkty krytyczne, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatu. Inaczej niż w LEED, ilość tych punktów jest zależna od poziomu certyfikacji, na jaki się decydujemy.
Certyfikat BREEAM można uzyskać w następujących kategoriach:
 • BREEAM Domestic (rodzinny) –      ocena certyfikacyjna dla odrestaurowanych budynków inwestorów      indywidualnych,
 • BREEAM EcoHomes (eko-domy) –      ocena certyfikacyjna dla remontów generalnych jedno- i wielorodzinnych w      Wielkiej Brytanii oraz nowych na terenie Szkocji,
 • BREEAM EcoHomes XB (eko-domy,      bud. spółdzielcze istniejące) – ocena certyfikacyjna ekologiczności      budynków i jakości życia mieszkańców,
 • BREEAM Multi-Residential      (różnorodna mieszkaniowa) – nie będąca częścią Ecohomes obejmująca domy      studentów – akademiki, domy opieki i domy dla seniora, hotele pracownicze,      hotele robotnicze z programem socjalnym powyżej 10%.
 

 
Rys. 4. Proces uzyskania certyfikatu  BREEAM

W ramach certyfikacji występują następujące grupy kryteriów:
 • Zarządzanie
 • Zdrowie i samopoczucie
 • Energia
 • Transport
 • Woda
 • Materiały
 • Odpady
 • Zanieczyszczenia
 • Innowacja
           
Rys.5. Standardy minimalne i minimalna ilość punktów do uzyskania certyfikatu BREEAM
Certyfikacja  BREEAM pozwala na uzyskanie pięciu różnych poziomów : PASS – 30-44%, GOOD – 45- 54%, VERY GOOD 55-74%, EXCELLENT – 75-84%, OUTSTANDING – 85% i więcej.

Rys. 6.  Poziomy certyfikacji BREEAM
W przypadku certyfikacji BREEAM, tak jak i w przypadku LEED istnieje możliwość certyfikowania budynków już istniejących.  W tym przypadku konieczne jest zatrudnienie asesora posiadającego uprawnienia BREEAM in-Use.


Zdj. 2. Trinity Park III – jednym z pierwszych w Polsce budynek z certyfikatem BREEAM
Jednym z  certyfikowanych budynków, a zarazem pierwszym w Polsce centrum handlowym  jest natomiast Futura Park Kraków, który swój certyfikat BREEAM na poziomie Very Good otrzymał w listopadzie 2011r. W przypadku tej inwestycji generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska.  Centrum handlowe ma powierzchnię 44 m 2 , spełniające surowe standardy, stawiane certyfikowanym budynkom.

Zdj. 2. Trinity Park III – jednym z pierwszych w Polsce budynek z certyfikatem BREEAM
W Polsce w budowie budynków z certyfikatem BREEAM przoduje z pewnością firma Ghelamco, która była inwestorem pierwszych trzech obiektów które uzyskały certyfikat BREEAM na naszym rynku budowlanym.
Jednym z najnowszych certyfikowanych budynków, a zarazem pierwszym w Polsce centrum handlowym  jest natomiast Futura Park Kraków, który swój certyfikat BREEAM na poziomie Very Good otrzymał w listopadzie 2011r. W przypadku tej inwestycji generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska.  Centrum handlowe ma powierzchnię 44 m 2 , spełniające surowe standardy, stawiane certyfikowanym budynkom.
Zdj. 4. Łódzka Manufaktura – budynek z certyfikatem BREEAM in Use
Certyfikacja BREEAM zdobywa coraz większą popularność wśród deweloperów i wykonawców, z powodu dostosowywania wymogów certyfikacji do konkretnego budynku, który ma być certyfikowany oraz coraz większej ilości asesorów. Wiele firm decyduje się coraz częściej na budowę wyłącznie budynków z certyfikatem BREEAM.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad
Wróć do spisu treści