LEED - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści

                                LEED
Oferujemy możliwość zarówo przeprowadzenia procesu certyfikacji LEED jak i wsparcia generalnego owykonawcy w procesie certyfikacji. Nasi doświadczeni konsultanci podpowiedzą jaka forma certyfikacji będzie najkorzystniejsza a zespół czuwający nad każdą inwestcją zadba o minimalizację kosztów i kompleksową osługę.LEED

LEED czyli Leadership in Energy and Enviromental Design  powstał w Stanach Zjednoczonych. Jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów oceny wielokryterialnej budynków. O popularności systemu świadczy prawie 25000 zarejestrowanych do certyfikacji projektów oraz prawie 160000 konsultantów z całego świata. Największą popularnością system cieszy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał i gdzie certyfikowano ponad 1/3 wszystkich certyfikowanych systemem LEED budynków na świecie. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne. Organizacje Green Building Council powstają w coraz to nowszych krajach. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do użytku systemu certyfikacji budynków na Sri Lance. W Europie do World Green Building Council należy aż 25 krajów.

System LEED stworzony został w 1998 roku przez USGBC – U.S. Green Building Council, organizację non-profit, zajmującą się utrzymywaniem standardów zielonego budownictwa. Organizacją wchodzącą w skład USGBC jest GBCI – Green Building Certification Institute (www.gbci.org ), który dba o wysoki standard szkolonych konsultantów z zakresu certyfikacji LEED.

 
Konsultant

Rys.2. Kategorie konsultantów LEED

Aby zostać konsultantem LEED należy najpierw zdać podstawowy egzamin – LEED Green Asociate. Przystąpienie do egzaminu wymaga udokumentowania doświadczenia w branży budownictwa ekologicznego lub ukończenia odpowiedniego kursu. Egzamin obejmuje 100 pytań z zakresu certyfikacji LEED, zagadnień projektowych oraz zielonego budownictwa.
Przystąpienie do egzaminu LEED AP, możliwe jest po uzyskaniu uprzednio tytułu LEED GA oraz udokumentowania zaangażowania w projekt certyfikacji LEED w ciągu trzech lat od daty złożenia aplikacji. Zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem tytułu LEED AP w jednej z kategorii.
Wszystkie egzaminy oraz dokumentacja kwalifikacji prowadzona jest przez GBCI. Egzamin odbywa się w języku angielskim i wymaga bardzo dobrej znajomości tego języka oraz terminologii z zakresu zielonego budownictwa, projektowania i architektury.

Certyfikat LEED

Uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe i wymaga zatrudnienia doświadczonego konsultanta, który podpowie nam w jaki sposób prowadzić inwestycję, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Ważne jest, aby decyzję o ubieganie się o certyfikat podjąć odpowiednio wcześnie. Najlepszym momentem jest jeszcze etap projektowania, ponieważ zbyt późna decyzja może zamknąć nam drogę do uzyskania wysokiej liczby punktów, a w niektórych przypadkach uniemożliwić certyfikację z powodu nie spełnienia wymagań krytycznych.
Do wyboru mamy różne rodzaje certyfikacji, w zależności od rodzaju certyfikowanego obiektu:
• LEED for New Construction
• LEED for Homes
• LEED for School
• LEED for Core & Shell
• LEED for Retail
• LEED for Commercial Interiors
• LEED for Existing Buildings
• LEED for Neighborhood Development
W Polsce najpopularniejszy jest LEED NC oraz LEED CS.
Niezależnie od wybranej kategorii, certyfikacja obejmuje grupy kategorii, w których łącznie można uzyskać 110 punktów. Ważną informacją jest fakt, iż w 5 podstawowych kategoriach występują tak zwane wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje ubieganie się o certyfikat na każdym z poziomów. Łącznie obowiązkowo do spełnienia mamy 12 punktów w pięciu kategoriach.


Uzyskanie poszczególnych ilości puktów, pozwala na otrzymanie certyfikatu: Certyficate – 40-49 pkt., Silver – 50-59 pkt., Gold – 60 – 79 pkt., Platinum – 80pkt. i wyżej.Wróć do spisu treści