BREEAM - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści


                               
                                 BREEAM
Oferujemy możliwość zarówo przeprowadzenia procesu certyfikacji BREEAM jak i wsparcia generalnego owykonawcy w procesie certyfikacji. Nasi doświadczeni konsultanci podpowiedzą jaka forma certyfikacji będzie najkorzystniejsza a zespół czuwający nad każdą inwestcją zadba o minimalizację kosztów i kompleksową osługę. Oferujemy zarowno certyfikację now powstających jak i już istniejących obiektów.BREEAM

Najpopularniejszym systemem wielokryterialnej certyfikacji budynków  jest brytyjski system BREEAM, stworzony przez organizację BRE. Organizacja ta powstała już w 1972 roku, jednak sam system certyfikacji BREEAM powstał dużo później – w 1990 r.
W 2017 roku mieliśmy w Polsce prawie 450 budynków certyfikowanych tym systemem, z czego większość znalazła swoje miejsce w woj. Mazowieckim. Certyfikat BREEAM jest również najczęściej stosowanym certyfikatem w przypadku galerii handlowych. W 2022 roku mamy niemal 1000 projektów certyfikowanych tym systemem, a rynek cały czas się rozszerza. Certyfikowane są zarówno powierzchnie handlowe, jak również magazynowe, a coraz częściej także obiekty mieszkaniowe, które cieszą się wielką popularnością wśród świadomych konsumentów.  Budynki rozmieszczone są zarówno w duzych aglomeracjach jak i niewielkich miejscowościach o znaczeniu logistycznym lub produkcyjnym.

Asesor
Asesor BREEAM pośredniczy w całym procesie certyfikacji pomiędzy BRE a inwestorem. W przypadku egzaminu na BREEAM International Assesor nie ma, jak w przypadku LEED wymagań wstępnych. Aby uzyskać licencję należy wziąć udział w trzydniowym kursie, po którym następuje egzamin. Następnie w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu należy dostarczyć studium przypadku, które podlega ocenie.  Inaczej, niż w przypadku LEED, zatrudnienie asesora BREEAM jest konieczne do ubiegania się o certyfikat BREEAM.

Certyfikat BREEAM

System wielokryterialnej oceny budynków BREEAM pozwala na certyfikację obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych.  Decyzję o certyfikacji obiektu można podjąć nawet  12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania.  Budynek jest oceniany według 10 kategorii, z których każda posiada określoną ilość podkategorii i przekłada się na procentowy wynik certyfikacji.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii, występują punkty krytyczne, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatu. Inaczej niż w LEED, ilość tych punktów jest zależna od poziomu certyfikacji, na jaki się decydujemy.

W ramach certyfikacji występują następujące grupy kryteriów:
• Zarządzanie
• Zdrowie i samopoczucie
• Energia
• Transport
• Woda
• Materiały
• Odpady
• Zanieczyszczenia
• Innowacja


Certyfikacja  BREEAM pozwala na uzyskanie pięciu różnych poziomów : PASS – 30-44%, GOOD – 45- 54%, VERY GOOD 55-74%, EXCELLENT – 75-84%, OUTSTANDING – 85% i więcej.


W przypadku certyfikacji BREEAM, tak jak i w przypadku LEED istnieje możliwość certyfikowania budynków już istniejących.  W tym przypadku konieczne jest zatrudnienie asesora posiadającego uprawnienia BREEAM in-Use.

Wróć do spisu treści