OZE w Polsce - raport - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY

2016-08-29


Jakich urządzeń do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych poszukują Polacy?


Najpopularniejszymi urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poszukiwanymi przez użytkowników serwisu Oferteo.pl są pompy ciepła. Służą one do ogrzewania pomieszczeń jak i podgrzewania wody użytkowej. Według raportu przygotowanego przez Oferteo Polacy najczęściej poszukują urządzeń do pozyskiwania OZE w celu ogrzania domu o powierzchni do 150m2 i zamieszkiwanego przez rodzinę liczącą 3-4 osoby. Warto pamiętać, że osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

JAKICH URZĄDZEŃ DO POZYSKIWANIA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ POSZUKUJEMY NAJCZĘŚCIEJ?


Aż 53% użytkowników serwisu Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących produktów i usług z firmami, które je oferują, deklarowało zainteresowanie pompami ciepła. Pompy ciepła mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i do podgrzewania wody użytkowej. Przypominają one rozmiarem niewielką lodówkę, a dzięki przemianom termodynamicznym, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania). Pewną wadą pomp ciepła jest ich uzależnienie od działania energii elektrycznej.


Co trzeci użytkownik Oferteo wskazał, że interesuje go zakup kolektorów słonecznych. Najczęściej wykorzystuje się je do podgrzewania wody użytkowej, wody w basenie, a także do ogrzewania pomieszczeń. Umieszczony w kolektorze absorber pochłania promieniowanie słoneczne, a następnie zamienia je w ciepło. Dzięki temu ogrzewa się czynnik grzewczy, który przepływa przez kolektor do zasobnika i tam oddaje ciepło wodzie użytkowej.
Najrzadziej poszukiwane były ogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wskazało na nie 13% użytkowników. Co ciekawe, po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny został zaobserwowany już w 1839 roku przez francuskiego fizyka Alexandre
a Edmunda Becquerela.
- Pamiętajmy, że dofinansowanie możemy uzyskać na zakup i montaż instalacji OZE, a także na wymianę już istniejących instalacji na bardziej ekologiczne
przypomina Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.
Obecnie o dofinansowanie można ubiegać się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.


DO CZEGO POTRZEBUJEMY OZE?


Ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody to najważniejsze cele wykorzystania odnawialnych źródeł energii wg użytkowników Oferteo.pl. Wskazało tak aż 70% z nich. Na wytwarzanie energii elektrycznej jako na główny cel wskazało 16% respondentów, natomiast 14% zadeklarowało, że ich głównym celem wykorzystania OZE ma być chłodzenie.

W JAKICH DOMACH CHCEMY MONTOWAĆ SYSTEMY?


Z analizy portalu Oferteo.pl wynika, że urządzenia do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii najczęściej są montowane w mniejszych i najbardziej popularnych w Polsce domach  o powierzchni do 150 m2. Takiego metrażu dotyczyła niemal połowa, bo aż 47% zapytań ofertowych złożonych przez użytkowników.   Nieco mniejszy odsetek wskazał domy o powierzchni 151-200 m2 (35%). Najmniej zapytań dotyczyło największych domów tylko 14% dotyczyło takich o metrażu od 201-300 m2, a jedynie 4% metrażu powyżej 300 m2 wylicza Karol Grygiel.Instalacje OZE najczęściej miałyby być montowane w domach zamieszkiwanych przez 3-4 osoby (58% wszystkich zapytań ofertowych).  W mniejszym stopniu zapytania dotyczyły domów, w których mieszka 5-6 osób (21%) lub 1-2 osoby (16%). Tylko 5% zapytań dotyczyło domów, w których mieszkało siedem i więcej osób.


PODZIAŁ GEOGRAFICZNY


Najwięcej zapytań o urządzenia do pozyskiwania ekologicznej energii, złożonych w serwisie Oferteo.pl, pochodziło z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego
po 12%. Tuż za nimi znalazło się województwo śląskie, skąd pochodziło 11% zapytań. Najmniejsze zainteresowanie instalacjami OZE wykazali mieszkańcy województwa podlaskiego, skąd padło tylko 2% zapytań. Co ciekawe, 1% zapytań pochodził z zagranicy.

JAK SZYBKO CHCEMY ZREALIZOWAĆ ZLECENIE?

Użytkownicy Oferteo najczęściej wskazywali, że chcieliby zakończyć realizację zadania w ciągu trzech miesięcy
zadeklarowało tak 33% z nich. Natomiast 28% wskazało, że chciałoby zakończyć realizację jak najszybciej.
Montaż systemów solarnych bądź pomp ciepła warto zaplanować z pewnym wyprzedzeniem mówi Karol Grygiel. Warto również poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniej oferty i sprawdzonego wykonawcy, który sprawnie zrealizuje nasze zlecenie.
Co czwarty użytkownik Oferteo.pl, poszukujący systemów OZE, nie wskazał jeszcze dokładnego terminu, w którym chciałby zrealizować inwestycję. Z kolei 15% użytkowników zamierzało zrealizować ją w ciągu miesiąca, a tylko 1% w czasie późniejszym niż za trzy miesiące.

ILE MOŻNA OSZCZĘDZIĆ?


Budowa domu wyposażonego w instalacje OZE może być od 15 do 25% droższa niż budowa domu tradycyjnego, ogrzewanego za pomocą gazu. Jednak według przygotowanej przez Oferteo.pl kalkulacji roczny koszt utrzymania domu ekologicznego jest o ponad 1 200 PLN niższy. Oszczędność wynika głównie z niższych kosztów ogrzewania domu. Co więcej, według prognoz różnica w kosztach budowy będzie się stopniowo zmniejszać nawet do poziomu mniejszego niż 10%. Przykładem mogą być doświadczenia niemieckie, gdzie obecnie różnica w koszcie budowy domu energooszczędnego w stosunku do domu tradycyjnego wynosi 8%, a jeszcze na początku lat 90. XX wieku wynosiła ponad 30%.


Metodologia badań
Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 3 tys. zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2015 roku do 28 czerwca 2016 roku przez osoby poszukujące urządzeń do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Źródło: materiał prasowy Oferteo.pl
Wróć do spisu treści