DOBÓR MATERIAŁÓW - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
CERTYFIKACJA

Dobór i weryfikacja materiałów dla systemów LEED, BREEAM, DGNB, WELL


Systemy certyfikacji kłada coraz większy nacisk na materiały wysokiej jakości.Świadczy o tym choćby fakt, że materiały maja wpływ na około 20% całkowitej punktacji projektu w sposób bezpośredni, a pośredni znacznie więcej. Tymczasem dokumentacja, jaką trzeba zgromadzić dla poszczególnych materałów jest dość złożona, częso wymaga sprawdzenia znacznej ilości dokumentów, dotyczących emisji, pochodzenia, posiadanych ceryfikatów, kart technicznych, etc.

Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynkowym oferujemy dobór i weryfikację materiałów i kredytów dotyczących materiałów dla systemów certyfikacji LEED, BREEAM, DGNB oraz WELL. Dzięki temu Państwa projekt może osiągnąć wyższy wynik od zakładanego, co może się przełożyć na  osiągnięcie wyższego poziomu certyfikacji.
W tym zakresie zapraszamy do współpracy zarówno inwestorów i generalnych wykonawców jak i asesorów i konsultantów systemów, którzy potrzebują pomocy w zrealizowaniu założeń dotyczących materiałów. Posiadamy własną bazę zweryfikoanych materiałów budowlanych i wykończeniowych, informacje o produktach posiadających EPD czy zweryfikowane łańcuchy dostaw dla popularnych materiałów.



Prowadzimy dobór dla obiektów:
  • biurowych
  • przemysłowych - fabryki i hale magazynowe
  • obiektów handlowych
  • wnętrz budynków
  • projektów mieszkaniowych
  • nietypowych zespołów budynków / nietypowych obiektów

Wróć do spisu treści