System okienno-drzwiowy do zabudowy wewnętrznej ACS 50 - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
ECO PRODUKTY > ECO Profile aluminiowe
System okienno-drzwiowy do zabudowy wewnętrznej ACS 50

Rozwiązanie jest przeznaczone do tworzenia nieizolowanych termicznie przegród, takich jak witryny, okna oraz drzwi aluminiowe i całoszklane - jedno lub dwuskrzydłowe. Centralne szklenie w połączeniu z rozwiązaniem drzwi całoszklanych oraz zlicowaną płaszczyzną ościeżnicy i skrzydła drzwiowego zapewnia wyjątkową estetykę konstrukcji. Drzwi wyposażone są w uszczelkę centralną poprawiającą ich szczelność i izolacyjność akustyczną. Posiada wspólną z systemem ACS 38 Krajową Ocenę Techniczną.

Zalety systemu:
• Możliwość zastosowania okna podawczego w drzwiach.
• Kompatybilny z rozwiązaniami inteligentnego budynku.
• Możliwość wykonywania konstrukcji okienno-drzwiowych łukowych w tym spawanych.
• Możliwość wykonywania ścian pod dowolnym kątem oraz konstrukcji wielkogabarytowych.
• Możliwość wykonania drzwi ewakuacyjnych: awaryjnych i antypanicznych.
• Zawiasy nawierzchniowe oraz wrębowe zwiększające światło przejścia.
• Różnorodne warianty słupków w konstrukcji przegród wewnętrznych oraz swoboda tworzenia połączeń kątowych.
• Możliwość wykonania drzwi dymoszczelnych.

Wróć do spisu treści